Financiële ondersteuningen

NA DRIE JAAR KOMT DE SENIORENMIDDAG TERUG IN DE FEESTWEEK
zie de Seniorenmiddag 2016

(De stichting W.S.L. zal de 10de editie (2018) van de feestweek financieel steunen!)

Hieronder de link naar de feestweek:

Home | Feestweek Lekkerkerk

Gezellige boel op seniorenmiddag LekkerkerkYouTube

Verstrekte donaties aan:

De ouderen gymnastiek club Samen in Beweging”.

De kaartclub Vrienden van de Boomgaard”.

De reisclub Uitjes langs de Lek”.

♦ De kantkloskring Het Oude Raadhuis”.

♦ Biljartclub “Ons Genoegen.

♦ Oranjevereniging “Lekkerkerk”.

♦ Lekkerkerks mannenkoor “Zanglust” (100 jarig jubileum).