Ploeg en ophaaldagen

 

Door de zeer lage papierprijs heeft het bestuur moeten besluiten om het ophalen van papier met bussen te beëindigen. 

Vanaf 1 januari 2021 heeft de stichting zich volledig teruggetrokken uit de locatie.

    

De huidige locatie voor het verzamelen van het papier
hoek Dammestraat – TwijnstrawegBestuur en vrijwilligers van de papierploeg

Vanaf 3 augustus 2020 zijn wij elke  maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur geopend voor het in ontvangst nemen van papier op de hierboven vermelde locatie.

Uitgezonderd de feestdagen!

Om overlast te voorkomen wordt u vriendelijk verzocht buiten de aanlevertijden geen papier voor het hek te plaatsen.