Over ons

Stichting WELZIJN SENIOREN LEKKERKERK”
De stichting heeft tot doel:

a
Het verwerven en beheren van gelden voor projecten ten behoeve
 van de senioren in met name Lekkerkerk, alsmede het adviseren met betrekking tot dergelijke projecten en tevens het toekennen van gelden daarvoor;
Onder de projecten als hiervoor bedoeld worden slechts begrepen projecten welke ten goede komen aan met name het woon- en  leef-plezier van de senioren in Lekkerkerk;

b
Het verrichten van alle verder handelingen die met vorenstaande, in de ruimste zin, ver-band houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Lekkerkerk
De Krimpenerwaard, waarin Lekkerkerk is gelegen, is verdeeld in verschillende polders. Bij Lekkerkerk zijn dat de Polder Schuwacht in het westen en de Polder Den Hoek in het oosten. Lekkerkerk is gelegen aan de Lek bij kilometer raai 988.